Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2013

willyoudrawme
Play fullscreen
Cóż.. śpiewam sobie.
Tags: cover

May 24 2013

willyoudrawme
willyoudrawme
6800 3e7c 500
"Zanim dopadnie nas czas" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
jak miło zobaczyć tu coś swojego i tyle repostów ;__; aż się cieplej na sercu robi.
willyoudrawme
pytają jak
jest
dobrze mówię

nie oszukuje 
ciągle
mówię dobrze

pomimo to 
ciężej
się pisze 

nie pisze 
się
o pocałunkach

o ustach nie myśli
się 
w tej kategorii

wargi stygną
złożone
w drwiącym uśmiechu
skażone kłamstwem
wywołanym
dziecinnym strachem
rozpaczliwie zagryzione
przez
ból niedopowiedzeń

pisząc usta
nie 
myślę o konkretnych

pisząc pocałunki
cóż


nie piszę.
— S.C
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
willyoudrawme
willyoudrawme
Jeśli wypuścisz konia, możesz go jeszcze złapać. Jeśli uronisz słowo, już go nie złapiesz.
— "Wielbłąd i jeleń" tradycyjna bajka mongolska.
Reposted fromkartoNik kartoNik viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
1244 6a30
willyoudrawme
willyoudrawme
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango
willyoudrawme
4128 bf63
willyoudrawme
willyoudrawme
5340 efa7
Reposted fromcreure creure viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
7559 af9f
Reposted fromeklerrka eklerrka viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
0648 0f98
Reposted fromsoSad soSad viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
willyoudrawme
Chocolate, Cream and Salted Caramel Tart
willyoudrawme
Masz strasznie obgryzione paznokcie i trochę spuchnięte oczy, nie jakbyś płakała przed chwilą, ale tak, jakbyś płakała po trochu, codziennie.
— Jakub Żet.
willyoudrawme
0772 06cd
Reposted fromClary Clary viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl